Omlouváme se, ale Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript
Sorry, your browser does not support JavaScript! Pravidla Ξ Entaria

Pravidla

Obecná ustanovení

§1 Úvodní ustanovení

 1. Pokud dojde k porušení níže uvedených pravidel, uživatel bude adekvátně potrestán podle seznamu trestů dostupných pro team sítě Entaria.net.
 2. Pokud dojde k porušení zákonů dané země, ve které se uživatel nachází, bude tato věc řešena a dále předána příslušným správním orgánům dané země.
 3. Za důkazní materiál se považuje screenshot nebo video pořízené maximálně 48 hodin předem.
 4. Falšování důkazních materiálů je bráno jako vysoký přestupek vůči pravidlům (vč. porušení pravidla: Obecná ustanovení §2 č. 4).
 5. Na vedení sítě Entaria.net se nevztahuje §4 Povinnosti a zákazy člena teamu.
 6. Poslední slovo při porušení pravidel má vždy pouze vedení sítě Entaria.net.

§2 Povinnosti a zákazy uživatele

 1. Uživatel používáním služeb sítě Entaria.net se zavazuje ke znalosti, dodržování všech pravidel a respektování GDPR ustanovení (viz níže).
 2. Uživatel používáním služeb sítě Entaria.net souhlasí s využitím jeho údajů v rámci systému sítě Entaria.net.
 3. Je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem obcházet trest.
 4. Uživatel má přísný zákaz k navádění hráčů k porušování pravidel.
 5. Po celé síti Entaria.net je zakázáno sdílet s ostatními uživateli jakýmkoli prostřednictvím nepravdivé, nebo tajné informace, či důkazní materiály. Tato skutečnost může mít polehčující okolnosti, jedná-li se o ironii.
 6. Uživatel je povinen při nalezení chyby po celé síti Entaria.net tuto chybu nahlásit prostřednictvím discord serveru sítě Entaria.net a nevyužívat ji.
 7. Uživatel je dále povinen při zjištění porušování pravidel či zákonů (uvedeno výše) jiným hráčem nebo jím samotným tuto věc nahlásit. Můsí ovšem doložit patřičné důkazní materiály, díky kterým bude věc jasně vysvětlena.
 8. Uživateli je zakázáno šířit jakákoli politická témata a teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny (např.: rasismus, sexismus, komunismus).
 9. Uživatel nesmí zneužívat informace podané členem teamu ku vlastnímu prospěchu.
 10. Uživatel nesmí zveřejňovat ve veřejném prostředí jakýkoli nediskrétní či rušivý obsah (v zkr. "NSFW a NSFL obsah").
 11. Uživatel nesmí požadovat po členech teamu o udělení výhod oproti ostatním hráčům. Jediná možnost, pomocí které lze tyto výhody získat, je e-shop sítě Entaria.net, giveawaye, eventy apod.
 12. Uživatel nesmí jak úmyslně, tak neúmyslně zpomalovat/narušovat chod sítě Entaria.net nebo jejích služeb.
 13. Uživatel při komunikaci se členy teamu je povinen používat úřední jazyk sítě Entaria.net (tj. český jazyk, slovenský jazyk nebo anglický jazyk).
 14. Uživatel je povinen se vyjadřovat slušně bez jakéhokoli postoje opřeného o teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny (např.: rasismus, sexismus, komunismus).
 15. Je zakázáno zahlcování (vč. používání Caps Lock), posílání nesmyslných, stejných, nebo podobných zpráv, nevhodných odkazů a šíření reklamy na jiný produkt, či službu, která nijak nesouvisí se sítí Entaria.net.
 16. Je zakázáno se nevhodně/vulgárně vyjadřovat po celé síti Entaria.net.
 17. Je zakázáno znepříjemňování zážitku ostatním uživatelům po síti Entaria.net.
 18. Je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem zveřejňovat číkoli osobní informace prostřednictvím sítě Entaria.net.
 19. Uživatel je povinen uposlechnout výzvám člena teamu, je-li k nim vyzván.
 20. Je zakázáno mít nevhodnou či urážlivou přezdívku po celé síti Entaria.net.
 21. Je zakázáno hledat a zneužívat nedostatky či mezery v pravidlech. V takovémto případě je uživatel povinen ohlásit tuto skutečnost prostřednictvím discord serveru sítě Entaria.net.

§3 Práva uživatele

 1. Uživatel má právo při podezření na neadekvátní typ či délku trestu podat odvolání ku tomuto rozhodnutí prostřednictvím discord serveru sítě Entaria.net.
 2. Po celé síti Entaria.net má uživatel právo na používání jakéhokoli jazyku.
 3. Uživatel má právo na podání stížnosti vůči členovi teamu prostřednictvím discord serveru sítě Entaria.net.

§4 Povinnosti a zákazy člena teamu

 1. Člen teamu je povinen v jakémkoli případě pomoci uživateli, který zdvořile položil dotaz.
 2. Člen teamu nemá právo na podání výzvy v podobě zjištění osobních informací o uživateli.
 3. Pro člena teamu platí stejná pravidla jako pro uživatele.
 4. Člen teamu je povinen udat trest s důvodem nejpozději do jedné hodiny po udělení trestu.
 5. Člen teamu nesmí jakkoli zneužívat svých pravomocí vůči ostatním uživatelům.

§5 Práva vedení teamu

 1. Vedení teamu si vyhrazuje právo na udání trestu bez udělení důvodu.
 2. Vední teamu má právo změnit pravidla bez oznámení a uvedení důvodu.

Minecraft

§1 Minecraft server

 1. Je přísně zakázáno používat modifikovaný client (v zkr. "hacky"). Povolené modifikace jsou ty, které Vás rapidně nezvýhodňují oproti ostatním hráčům*1.
 2. Zakázáno je také záměrné asociální chování (v zkr. "griefing") vůči všem hráčům či volné přírodě.
 3. Hráč, který jakýmkoli způsobem přijde k zakázanému itemu, je povinen ho odevzdat příslušnému členovi teamu s popisem získání (v zkr. "tajné informace"). Hráč takto item nesmí nadále získávat.
 4. Pokud hráč při obchodu s jiným hráčem utrpí újmu na majetku, má právo po předložení validních důkazních materiálů pověřenému členovi teamu na jejich vrácení.
 5. Je zakázáno stavět či provozovat jakékoli systémy, které zamezující v připojení hráče (v zkr. "chunk bany").
 6. Na serveru jsou povoleny všechny minecraft farmy s výjimkou AFK fish farmy a farem, kde je nutno používat autoclicker (v zkr. "porušení pravidel: Minecraft §1 č. 1").

Discord

§1 Discord server

 1. Pravidla Discord serveru najdete na Discord serveru v kanálu 『📋』pravidla

§2 Ankety

 1. Je zakázano jakýmkoli způsobem manipulovat hlasy v anketách. (Například: Když napíšete, aby daný uživatel hlasoval ve Váš prospěch.)
 2. Při zvěřejnění více jak jedné ankety denně bude brán tento počin jako spam.
 3. U anket navržených komunitou má vždy poslední slovo team.

§3 Práva moderátora

 1. Moderátor si vyhrazuje právo na změnu přezdívky bez udání důvodu.
 2. Moderátor si vyhrazuje právo jednat dle svého uvážení.

Web

§1 Platby

 1. Vedení sítě Entaria.net není povinno uhradit částku za produkty dostupné v obchodu sítě Entaria.net zpět.
 2. Uživatel není oprávněn k pokusu o vrácení peněz bez souhlasu vedení sítě Entaria.net.
 3. Uživatel má právo zažádat o souhlas vedení sítě Entaria.net do 48 hodin. Pokud tak neučiní, peníze uhrazené za produkty dostupné v obchodu sítě Entaria.net propadají ve prospěch sítě Entaria.net.
 4. Všechny produkty dostupné v obchodu sítě Entaria.net se váží na nickname uživatele.
 5. Uživatel nemá právo při změně nicku na přesunutí produktů dostupných v obchodu sítě Entaria.net na nový nickname, pokud již neučinil ohlášení teamu sítě Entaria.net.
 6. Uživatel má právo na oznámení změny nicknamu a to v rámci přesunutí výhod, avšak pouze prostřednitvím discord serveru sítě Entaria.net.
 7. Uživatel má v případě, neobdrží-li uživatel po platbě své položky dostupné prostřednictvím obchodu sítě Entaria.net právo na kontaktování vedení teamu sítě Entaria.net v časové lhůtě 48 hodin. Pokud tak neučiní, peníze uhrazené za produkty dostupné v obchodu sítě Entaria.net propadají ve prospěch sítě Entaria.net.

*1 Například: Clienty: Entarium, Forge, Badlion Client. Módy: Optifine, Xaero's minimap. Autoclicker je zakázaný.